Câu Lệnh Truy Vấn Google

Câu Lệnh Truy Vấn Google

Với câu lệnh : allintext:từ khóa ==> nó sẽ ra tất cả web site đang chứa từ khóa mình cần seo
Với câu lệnh : allintitle:từ khóa ==> nó sẽ tìm kiếm theo từ cần tìm nằm trong title của đối thủ kèm web của mình
Với câu lệnh : allinurl:từ khóa ==> allinurl sẽ tìm kiếm theo từ cần tìm nằm trong đường link của website muốn đặt backlink
Với câu lệnh : site:gov.vn inurl:forum sẽ lọc ra tất cả GOV chứa 4rum
Với câu lệnh : site:gov.vn ==> nó sẽ tìm tất cả web phía sau chứa gov.vn
Với câu lệnh : inurl:forum ==> nó sẽ chỉ cho bạn tất cả 4rum
Với câu lệnh : từ khóa forum ==> nó sẽ liệt kê từ khóa có nằm trong tất cả 4rum ví dụ: anh yêu em forum
Với câu lệnh : site:domain ==> xem bài viết web mình index hay chưa? dùng cả link bài viết
Với câu lệnh : từ khóa -site:domain ==> dùng để tìm kiếm tất cả từ khóa loại trừ web của mình (web mình hay web ai đó thay vào chữ domain vidu: hoa lan đẹp -site:plus.google.com)
Với câu lệnh : từ khóa site:domain ==> tìm tổng key kể cả web của mình
Với câu lệnh : cache:domain ==> tìm xem web còn lưu lại cache trên google hay không
Với câu lệnh : site:domain – intitle:từ khóa ==> tìm neo của web
Bài viết liên quan

Trả lời

DMCA.com Protection Status