Là đối tác của Sever lớn, FPT, VinaCIS chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê cloudVPS như một giá trị cộng thêm cho khách hàng của mình. Thật vậy, sau khi phần mềm – mobile app/ Web app được thiết kế bởi chúng tôi và nhằm hỗ trợ khách hàng có thể trãi nghiệm tốt hơn trong quá trình vận hành hệ thống, dịch vụ cho thuê máy chủ của chúng tôi sẽ giúp cho Khách hàng an tâm vận hành.