Người dùng Google Search Console gặp sự cố dữ liệu báo cáo thống kê thu thập thông tin

Trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, đã xảy ra sự cố dữ liệu với báo cáo thống kê thu thập thông tin, không có vấn đề về hiệu suất Google Tìm kiếm nào liên quan đến lỗi dữ liệu này.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, Google cho biết đã xảy ra “sự cố báo cáo nội bộ” với báo cáo thống kê thu thập thông tin trong Search Console. Vấn đề dữ liệu này chỉ ảnh hưởng đến các công cụ báo cáo và không ảnh hưởng đến hiệu suất Google Tìm kiếm của bạn.

Bạn có thể thấy sự sụt giảm dữ liệu thu thập thông tin của mình trong báo cáo cụ thể đó, nhưng sự sụt giảm báo cáo đó chỉ là một vấn đề báo cáo chứ không phải một vấn đề thực sự với hoạt động thu thập thông tin của Google của bạn.

Google đã nói gì. Google cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2021 “bạn có thể thấy sự sụt giảm dữ liệu trong giai đoạn này do vấn đề báo cáo nội bộ”, công ty cho biết. Google đã làm rõ “vấn đề này không ảnh hưởng đến các lần tìm nạp trang thực tế, chỉ báo cáo về hoạt động tìm nạp trong khoảng thời gian này”.

Báo cáo thống kê thu thập thông tin. Bạn có thể truy cập báo cáo thống kê thu thập thông tin tại đây trong Google Search Console. Báo cáo này hiển thị cho bạn thống kê về lịch sử thu thập thông tin của Google trên trang web của bạn, chẳng hạn, số lượng yêu cầu đã được thực hiện và khi nào, phản hồi của máy chủ của bạn là gì và mọi vấn đề về tính khả dụng gặp phải. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để phát hiện xem Google có gặp sự cố phân phối khi thu thập dữ liệu trang web của bạn hay không.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Đừng lo lắng nếu bạn thấy hoạt động thu thập thông tin của mình giảm trong khung thời gian này. Lỗi báo cáo không có nghĩa là bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với việc Google thu thập dữ liệu hoặc truy cập trang web của bạn. Thay vào đó, hãy so sánh hoạt động thu thập thông tin với các tuần tương tự trước đó với các tuần tương tự sau đó để xem có vấn đề gì không. Nhưng không sử dụng khung thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 cho bất kỳ phân tích nào về tình trạng khả năng truy cập của trang web của bạn.

nguồn: searchengineland

Bạn cần thiết kế app

Bài viết liên quan

Trả lời

DMCA.com Protection Status